Bio-bibliografija Ratka Đurovića

Bio-bibliografija Ratka Đurovića Nade Drašković sadrži 1405 bibliografskih jedinica vezanih za život i djelo znamenitoga crnogorskog sineaste, teatrologa, filmologa, kulturologa i enciklopediste Ratka Đurovića.