Bio-bibliografija Vitomira Vita Nikolića

Bio-bibliografija Vitomira Vita Nikolića Vere Đukanović sadrži 1440 bibliografskih jedinica vezanih za djelo crnogorskoga lirika Vitomira Vita Nikolića.