Internetska lingvistika

Internet je sastavni dio savremenoga života i lin­gvisti sve više proučavaju njegov uticaj na jezik. U ovome priručniku prilagođenom studentima, vodeći autoritet u oblasti jezika profesor Dejvid Kristal nadovezuje se na znameniti bestseler Jezik i internet i temu predstavlja kao novu oblast: inter­netsku lingvistiku.

U svome prepoznatljivom stilu Kristal se u knjizi Internetska lingvistika bavi onlajn jezičkim pita­njima koja nas dotiču na svakodnevnome nivou, inkorporirajući primjere iz stvarnoga života izvu­čene iz sopstvenih studija i ličnoga angažmana u internetskim kompanijama.