Intimni čitalac

Njegujući posve osoben pristup književno­me tekstu, savremeni švajcarski naratolog Žan Ruse izgradio je i specifičan metod koji se u određenoj mjeri naslanja na formalističko‑strukturalističko nasljeđe, ali ga u pojedinim elementima i nadilazi otvorenošću prema dru­gačijim metodološkim tendencijama. Ruse u Intimnome čitaocu polazi od Valerijevog stava da postoje dva pola književnog čina, unutrašnji rad, odnosno produkcija, i strani pogled, odnosno ko­munikacija, ovom drugom posvećuje knjigu.