Izabrani filološki radovi

Knjiga Izabrani filološki radovi akademika Stjepana Damjanovića objavljena je kao četvrta knjiga biblioteke LINGUISTICA Fakulteta za crnogorski jezik i književnost − Cetinje. Čine je četiri velike cjeline: Slavističke teme, Tisućljetno hrvatsko glagoljaštvo, Iz povijesti hrvatskoga jezika i Jezik i identitet te unutar njih znatan broj priloga što su nastajali u dugome nizu godina i različitim povodima. Dragocjeno je mjesto ove knjige u Damjanovićevoj dosadašnjoj bibliografiji, ali isto tako u kontekstu ukupne slavističke literature.