Komentari Luče mikrokozma, Gorskog vijenca i Lažnog cara Šćepana Malog

Intelektualni angažman Slobodana Tomovića obilježio je crnogorsku humanistiku druge polovine XX vijeka. Iako je Tomović u prvome redu bio filozof, njegov doprinos književnoj montenegristici, osobito njegošologiji, od velikoga je značaja. Riječ je o autoru koji je Njegošu posvetio brojne radove i knjige, kao enciklopedist, filozof, komentator i tumač te kao dramski pisac. Ovom knjigom objedinjeni su Tomovićevi komentari tri najznačajnija Njegoševa djela.