Mladi Njegoš

Monografija Vojislava P. Nikčevića Mladi Njegoš: pjesnikovi putevi ka sintezi do danas je najcjelovitija analitičko-sintetička studija o literarnom stvaralaštvu Njegoševu do pojave velikih spjevova. U centru autorova interesovanja su tzv. Njegoševe manje pjesme iz ranog perioda stvaralaštva, no u ovoj studiji prati se i geneza formiranja pjesnika, nudi se analitičko‑komparativni uvid u pjesnikov literarni opus te

osvjetljavaju ključni kulturni i društveni uslovi nastanka njegova djela.