Njegoš i Ljubiša

Knjiga Njegoš i Ljubiša uticaji i paralele dje­limično je dopunjen i novoj strukturi prilagođen magistarski rad, kojim je Milorad Nikčević dao značajan doprinos montenegristici i njegošologiji, osvjetljavajući manje proučavane aspekte Njego­ševa i Ljubišina djela. Studija se sastoji od dviju cjelina: „Ljubiša i Njegoš: književnoistorijske pa­ralele, uzori i nadahnuća“ te „Njegoševo djelo – izvor Ljubišinih tema, motiva i inspiracija“.