Njegoš i oko njega

Knjiga Njegoš i oko njega objedinjuje najvažni­je radove koje je autor publikovao tokom polu­vjekovnoga bavljenja njegošološkim temama. Knjiga je podijeljena u tri cjeline. U prvoj autor analizira Njegošev odnos prema savremenicima i osvjetljava neka sporna mjesta u literaturi o Nje­gošu te odstupanja od originala koja su se javila u Ljubišinu izdanju Gorskoga vijenca. U drugo­me dijelu knjige analizirani su pojedini aspekti Njegoševa djela dok je u trećem dijelu u fokusu pažnje autora prisustvo Njegoševa djela u stvara­laštvu najznačajnijih crnogorskih pisaca XIX i XX vijeka.