Njemačka književnost u Crnoj Gori do 1945.

Jelena Knežević u knjizi Njemačka književnost u Crnoj Gori do 1945, koja predstavlja njenu znatno dopunjenu magistarsku tezu, teži da osvijetli što se iz njemačke književnosti čitalo, prevodilo i što se o tome pisalo u Crnoj Gori. Primarna namjera istraživanja je, dakle, ispitivanje obima i utvrđi­vanje značaja recepcije njemačke književnosti na tlu današnje Crne Gore od 1834, kad je obnov­ljena cetinjska štamparija, do 1945. godine, a se­kundarna da doprinese utvrđivanju mjere uticaja djelā njemačke književnosti na crnogorske autore u periodu stasavanja crnogorske književnosti kao osobene nacionalne književnosti.