Ogledi o Njegošu

Saviću Markoviću Štedimliji bile su trajni istra­živački izazovi teme o literarnome djelu Petra II Petrovića Njegoša i Crnoj Gori njegova vremena. Studije i članci koji su obuhvaćeni knjigom Ogledi o Njegošu (37 tekstova), nastajali su tokom dvije faze od po desetak godina, koje su razdvojene pe­riodom od dvadeset godina, vrijeme Drugog svjet­skog rata i zatvorskoga života Savića Markovića. Knjigu je priredio dr Danilo Radojević.