Ogledi o psihoanalizi i psihologiji književnosti

Knjigu Ogledi o psihoanalizi i psihologiji knji­ževnosti Žarka Martinovića čine odabrani prilozi čija je zajednička karakteristika tretman psihoanalitičkoga pristupa književnome djelu. U pojedi­načnim ogledima ove knjige Martinović donosi sintezu dosadašnjih iskustava psihoanalitičkoga pristupa u književnosti, razmatra odnose psihološ­koga sazrijevanja i književnoga izraza, piše o mo­delima sreće kod filozofa i književnika te analizira različite psihološke i psihoanalitičke fenomene u djelima Virdžinije Vulf, Danila Kiša, Dostojev­skog, Sartra i Beketa.