Petar II Petrović Njegoš

Knjiga Petar II Petrović Njegoš, vladika crnogorski, i njegova književna djelatnost autora P. A. Lavrova predstavlja prvu cjelovitu književnoistorijsku monografiju o Njegošu, kojom i počinje njegošologija kao posebna grana u slavistici. Malo je kasnijih njegošologa koji se nijesu pozivali na ovu Lavrovljevu knjigu, no ona se tek sad prvi put prevodi na crnogorski jezik (a nije prevođena ni na druge štokavske jezike). Lavrovljeva knjiga, iako nastala prije više od jednoga vijeka, opremljena je naučnom aparaturom, a autor je konsultovao ne samo tada dostupnu literaturu o Njegošu, već i arhivsku građu (iz Cetinja, Dubrovnika i Petrograda) koja u to vrijeme još nije bila publikovana.