Pjesme

Ovo prvo samostalno izdanje pjesama Vukova pjesnika-pjevača Starca Raška sadrži 9 njegovih pjesama. Sve pjesme objavljene su prvobitno u drugoj i trećoj knjizi Srpskih narodnih pjesama Vuka Karadžića. Pažljivom analizom jezika i stila u predgovoru ovoga izdanja, njegov priređivač dr Adnan Čirgić utvrdio je da pjesma koja se u ranijoj literaturi pripisivala Starcu Rašku Boj na Deligradu, nije djelo tog pjesnika-pjevača. Izdanje je opremljeno predgovorom, komentarima i rječnikom manje poznatih riječi.