Poetika romana Mihaila Lalića

Knjiga Poetika romana Mihaila Lalića Krsta Pižurice kruna je njegova višedecenijskoga bavljenja književnim djelom najznačajnijega crnogorskog pisca XX vijeka. Monografija obuhvata pet književnoistorijskih studija o Lalićevim romanima Zlo proljeće, Lelejska gora, Hajka, Svadba i Ratna srećaPižuričin naučnoknjiževni prosede karakteriše svojevrsni metodološki eklekticizam. Po širini zahvata, globalnoj koncepciji, prosudbi vrijednosti i sl. njegove studije nesumnjivo pripadaju istoriji književnosti, no na mikroplanu, u analizi pojedinih fenomena književnoumjetničkoga teksta, ocjeni i lucidnome zapažanju, njegovi radovi bliži su književnokritičkome diskursu.