Prilozi o Njegošu

Knjiga Prilozi o Njegošu čiji je priređivač dr Krsto Pižurica, sadrži izbor tekstova koje je čuveni hr­vatski istoričar književnosti Antun Barac objavio tokom višedecenijskog bavljenja njegošologijom. Barac u izabranim tekstovima tumači istorijski sloj Njegoševih djela, stihove koji se korijenski naslanjaju na tradiciju, narodnu pjesmu ili priču, daje iscrpan komentar Gorskoga vijenca te tumači i stihove kletve kao i prijevode Njegoševih djela. Smještanjem Njegoša u kontekst usmene književ­nosti i sintetičkim prikazom Njegoševih najvećih djela Barac se pokazao kao svestrani poznavalac Njegoševa pjesničkoga djela i vremena u kojem je pjesnik živio.