Rasprave o Njegošu

Knjiga Rasprave o Njegošu sadrži njegošološki rad jednoga od prvih crnogorskih njegošologa Milana F. Rakočevića. Autor je tragao, kroz cjelokupno Njegoševo djelo, za pjesnikovim filozofskim pogle­dom i zaključio da njegov literarni iskaz ima „pu­nopravnu filozofsku legitimaciju“. Autor je pisao o Njegoševoj filozofiji čojstva, o korijenima Njegoše­ve filozofije i ostalim filozofskim aspektima Njego­ševa djela.