Rječnik plavsko-gusinjskoga govora

Rječnik plavsko-gusinjskoga govora Ibrahima Re­kovića dijalektološki je rječnik, nastao kao rezultat višedecenijskoga leksikografskog rada autora. Po srijedi je rječnik karakteristične plavsko-gusinjske leksike koji sadrži oko tri i po hiljade akcentovanih jedinica datih u kontekstualnoj upotrebi.