Rječnik rožajskoga govora

Rječnik rožajskoga govora odraz je dvadeseto­godišnjega sakupljačkog rada Ibrahima Hadžića. Pored činjenice da sadrži oko šest hiljada jasno definisanih leksičkih jedinica, rječnik sadrži i bri­žljivo odabranu kontekstualnu upotrebu riječi koje su uglavnom nestale iz savremene upotrebe. Ovaj Rječnik nije doprinos samo crnogorskoj dijalekto­logiji, već i etnologiji, etnografiji i kulturologiji u najširem smislu. Dio knjige je i DVD Rožajci go­vore sa autentičnim tonskim zapisima rožajskoga govora.