Studije o Njegošu

Knjiga Studije o Njegošu Danila Radojevića pred­stavlja izbor tekstova, objavljenih u periodičnim publikacijama i zasebnim knjigama, koje je Ra­dojević napisao i objavio tokom višedecenijskoga bavljenja njegošološkim temama. Knjiga sadrži dvanaest studija i ogleda u kojima se ispituju ra­zličiti aspekti Njegoševa stvaralaštva, recepcija Njegoševa djela u kritičkoj literaturi te savremeni primjeri zloupotrebe Njegoševa djela.