Trajno i prolazno

Knjiga Branka Jokića Trajno i prolazno pred­stavlja vrstu hronike književnih zbivanja, pregled književnih tokova u Crnoj Gori sedamdesetih go­dina XX vijeka. Tekstovi sakupljeni u ovoj knjizi objavljivani su u reviji Ovdje, Stvaranju, beograd­skim časopisima Književna kritika, Delo i Književ­nost, sarajevskome Životu, skopskoj Sovremenosti i drugima. Sad su dorađeni, dopunjeni i objedinjeni.