U potrazi za romanom

U potrazi za romanom

Knjiga Marjane Đukić U potrazi za romanom: francuski roman srednjeg, XVI i XVII vijeka cje­lovita je književnoistorijska monografija o tzv. starom francuskom romanu. Kako ističe Milivoj Solar u recenziji knjige: „Cijela je monografija pi­sana jasno i pregledno, obiluje i manje poznatim podacima, a tumačenja mogu čitaoca uputiti kako na srednjovjekovni mentalitet tako i na trajni utje­caj ranih romana, prisutan u cjelokupnom suvre­menom književnom stvaralaštvu, od tzv. trivijalne književnosti do visoko sofisticirane postmoderni­stičke proze.“