Usmena književnost i savremena crnogorska pripovjetka

Knjiga Usmena književnost i savremena crnogorska pripovijetka, sadrži tri centralne cjeline, s naslovima: O usmenoj, Odnos usmenoga stvaralaštva i crno­gorske pisane pripovijetke od 1990. do 2006. godine i Zaklju­čak. Knjiga sadrži i dva priloga: Prilog bibliografiji crnogorske pripovijetke 1990–2006. i Spisak citiranih djela. Tu su i rezimei na njemačkom i engleskom jeziku, te indeks imena