Propisi

Statut FCJK

Etički kodeks FCJK

Vodič za slobodan pristup informacijama FCJK

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na FCJK

Odluka o rasporedu radnoga vremena na FCJK

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti zapošljenih na FCJK

Pravilnik ponašanja poslodavca i zapošljenog o prevenciji i zaštiti od zlostavljanja na radu

Program o osposobljavanju zapošljenih za bezbjedan rad

Pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu

Pravila studiranja na osnovnim studijama FCJK

Pravila studiranja na master studijama FCJK

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije FCJK

Pravila o prepisu studenata s drugih fakulteta na FCJK

Pravilnik o disciplinskome postupku i disciplinskoj odgovornosti studenata FCJK

Pravilnik o postupku i načinu ispitivanja i ocjenjivanja na FCJK