Redakcija i Savjet

Glavni i odgovorni urednik

Doc. dr Milan Marković

Milan Marković rođen je 1986. godine u Titogradu. Osnovnu školu završio je u Danilovgradu, srednju školu u Podgorici, a osnovne i specijalističke akademske studije na Filozofskome fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću (odsjek Srpski jezik i južnoslovenske književnosti), đe je 2009. godine diplomirao s temom „Umjetnost rođena kao jeka božijega smijeha – analiza knjige „Smiješne ljubavi” Milana Kundere”.

Magistarske studije je završio 2017. godine na Filološkome fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću, odsjek Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, u oblasti nauke o književnosti, s prośečnom ocjenom 9,89. Tema njegovoga magistarskoga rada bila je “De(kon)strukcija mita u “Vremenu čuda” Borislava Pekića”.

Iste godine je na Filozofskome fakultetu Univerziteta u Novom Sadu upisao Interdisciplinarni doktorski studij u polju društveno-humanističkih nauka, da bi 2021. godine na Departmanu filoloških nauka Univerziteta u Novom Pazaru pod mentorstvom prof. dr Sofije Kalezić uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Romani Dragana Nikolića” i time stekao zvanje doktor nauka – filološke nauke.

Od 2012. do 2017. godine radio je kao profesor crnogorskoga jezika i književnosti u ustanovama za obrazovanje svih uzrasnih kategorija (osnovno, srednje i obrazovanje odraslih).

Od 2017. godine radio je kao saradnik u nastavi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Bio je angažovan na predmetima Svjetska književnost VII (Postmodernizam) i Južnoslovenske književnosti I i II polovine XX vijeka.

Od 2020. godine na istome Fakultetu obavlja poslove prodekana za nauku i međunarodnu saradnju, a od akademske 2021/2022. angažovan je kao profesor na predmetima Svjetska književost XX vijeka II i Pregled književnih teorija.

Oblasti njegovoga interesovanja su: metodologija proučavanja književnosti, savremena književnost, književna teorija, književna kritika, metodologija nastave crnogorskoga jezika, studije kulture.  

Autor je više naučnih i stručnih radova iz oblasti nauke o književnosti koji su objavljeni u stručnim i naučnim časopisima i tematskim zbornicima u Crnoj Gori i inostranstvu. Njegove monografske studije Dekonstrukcija hrišćanskoga mita u Pekićevu „Vremenu čuda” Romani Dragana Nikolića objavljene su u izdavaštvu Fakulteta za crnogorski jezik i književnost s Cetinja 2018. i 2022. godine. Priređivač je knjige Sabrane pripovijetke Luke Jovovića objavljene 2020. godine u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i jedan od urednika Zbornika radova s međunarodnoga naučnog skupa Milorad Nikčević: život i djelo, održanog na Cetinju 8. maja 2022.

Učestvovao je na više naučnih skupova i simpozijuma u zemlji, regionu i svijetu i bio rukovodilac projekta “Škola crnogorskog jezika u Južnoj Americi”, u okviru kojega su realizovani četvoromjesečni kursevi crnogorskoga jezika u Buenos Ajresu (Argentina) i Montevideu (Urugvaj).

Od 2018. do 2020. bio je sekretar Redakcije međunarodnoga naučnog časopisa Lingua Montenegrina, a od 2021. godine njegov je glavni i odgovorni urednik.

Od 2020. godine generalni je sekretar Crnogorskoga PEN centra.

Živi i radi na Cetinju.

Redakcija

Greenberg, L. Marc (The University of Kansas, USA)

Radoman, Aleksandar (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, Crna Gora)

Lukić, Milica (Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek, Hrvatska)

Drinčić, Goran (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, Crna Gora)

Sabljić, Jakov (Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek, Hrvatska)

Vujović, Novica (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, Crna Gora)

Jaros, Irena (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Polska)

Bońkowski, Robert (Uniwersytet Śląski, Instytut Językoznawstwa, Katowice, Polska)

Varga Oswald, Tina (Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek, Hrvatska)

Longinović, Tomislav Z. (University of Wisconsin-Madison, USA)

Wachtel, Andrew (Narxoz University, Almaty, Kazakhstan)

Žagar, Mateo (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska)

Orlandić, Sanja (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, Crna Gora)

Babić, Vanda (Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska)

Sazdov, Simon (Univerzitet svetog Ćirila i Metodija, Skoplje, Republika Śeverna Makedonija)

Suada A. Džogović (University Haxhi Zeka, Pejë/Peć)

Savjet

Pulević, Vukić (CANU, Podgorica, Crna Gora)

Damjanović, Stjepan (HAZU, Zagreb, Hrvatska)

Васильєва, Людмила (Sveučilište Ivana Franka, Lavov, Ukrajina)

Muratagić-Tuna, Hasnija (Filozofski fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

Tokarz, Emil (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Kilibarda, Novak (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, Crna Gora)

Turbić-Hadžagić, Amira (Univerzitet u Tuzli, Tuzla, Bosna i Hercegovina)

Pajović-Dujović, Ljiljana (Filološki fakultet, Nikšić, Crna Gora)