Redakcija i Savjet

Glavni i odgovorni urednik

Adnan Čirgić

Adnan Čirgić rođen je 1980. godine u Podgorici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Podgorici, a osnovne i postdiplomske studije na Filozofskome fakultetu u Nikšiću. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera (doktorski studij za jezikoslovlje) odbranio je doktorski rad.

Bavi se izučavanjem dijalektologije i istorije crnogorskoga jezika te pitanjima standardnoga crnogorskog jezika i proučavanjem crnogorske usmene književnosti.

Član je Crnogorskoga PEN centra, Nacionalnoga savjeta za obrazovanje Crne Gore, Savjeta za standardizaciju crnogorskoga jezika (od osnivanja do ukidanja), Matice crnogorske, Crnogorskoga filološkog društva i Dukljanske akademije nauka i umjetnosti. Bio je direktor Instituta za crnogorski jezik i književnost, od osnivanja do transformacije u Fakultet za crnogorski jezik i književnost. Dekan je Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Dobitnik je Trinaestojulske nagrade 2018. godine za knjige Crnogorska usmena tužbalica i Dijalektologija crnogorskoga jezika.

Autor je oko 200 naučnih i stručnih radova, 18 knjiga, udžbenika i monografija (samostalno ili u koautorstvu), urednik ili priređivač 100-ak knjiga, monografija i zbornika.

Redakcija

Greenberg, L. Marc (The University of Kansas, USA)

Radoman, Aleksandar (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, Crna Gora)

Lukić, Milica (Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek, Hrvatska)

Drinčić, Goran (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, Crna Gora)

Sabljić, Jakov (Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek, Hrvatska)

Vujović, Novica (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, Crna Gora)

Jaros, Irena (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Polska)

Bońkowski, Robert (Uniwersytet Śląski, Instytut Językoznawstwa, Katowice, Polska)

Varga Oswald, Tina (Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek, Hrvatska)

Longinović, Tomislav Z. (University of Wisconsin-Madison, USA)

Wachtel, Andrew (Narxoz University, Almaty, Kazakhstan)

Žagar, Mateo (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska)

Orlandić, Sanja (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, Crna Gora)

Babić, Vanda (Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska)

Sazdov, Simon (Univerzitet svetog Ćirila i Metodija, Skoplje, Republika Śeverna Makedonija)

Suada A. Džogović (University Haxhi Zeka, Pejë/Peć)

Savjet

Pulević, Vukić (CANU, Podgorica, Crna Gora)

Damjanović, Stjepan (HAZU, Zagreb, Hrvatska)

Васильєва, Людмила (Sveučilište Ivana Franka, Lavov, Ukrajina)

Muratagić-Tuna, Hasnija (Filozofski fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

Tokarz, Emil (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Kilibarda, Novak (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, Crna Gora)

Turbić-Hadžagić, Amira (Univerzitet u Tuzli, Tuzla, Bosna i Hercegovina)

Pajović-Dujović, Ljiljana (Filološki fakultet, Nikšić, Crna Gora)