Sofija Kalezić-Đuričković

Sofija Kalezić-Đuričković rođena je 1971. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Podgorici, a studije književnosti na Filozofskome fakultetu u Nikšiću. Na istoj ustanovi magistrirala je (2001) i doktorirala (2005), na temi Nastavno proučavanje romana u osnovnoj školi, čime je stekla zvanje prvoga doktora metodike nastave jezika i književnosti u Crnoj Gori. Veliki broj radova iz domena nauke o književnosti publikovala je u godinama studiranja. U saradnji sa učenicima osnovnih škola objavila je knjigu Bajke u izdanju Kulturno-prosvjetne zajednice iz Podgorice, 1997. godine, dok je njen magistarski rad Pripovijetke Dušana Đurovića objavilo izdavačko preduzeće Zmaj iz Novog Sada, 2003. godine. Od 2003. do 2007. godine boravila je u Čikagu, đe je uređivala glasilo Ogledalo, nakon čega je bila zapošljena na Filozofskome fakultetu u Nikšiću, Filološko-umetničkome u Kragujevcu i Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici.

U izdanju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti publikovano je nekoliko njenih separata – Kratke proze Rista Ratkovića, Romani Branimira Šćepanovića, Fragmenti eksplicitne poetike Dušana Đurovića, Đilasove kultne priče, Motivi rasčovječenja i očovječenja u Lalićevoj ratnoj trilogiji, Zlo kao poetički princip u pripovijetkama Miodraga Bulatovića. Njenu doktorsku disertaciju Nastavno proučavanje romana u osnovnoj školi  objavio je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz Podgorice, 2009. godine. Knjigu literarnih ogleda o savremenim domaćim piscima  – Poetika otuđenosti, za koju je dobila nagradu „Dušan Kostić“, objavilo je izdavačko preduzeće Unireks iz Podgorice, 2012. godine.

Jedan je od koautora djela Književnost Crne Gore u izdanju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i član Društva mladih naučnika u istoj kulturnoj instituciji. Učestvovala je u radu brojnih naučnih skupova kod nas i u inostranstvu, od kojih se posebno mogu izdvojiti njena učešća 2014. godine na 19-tome bijenalu The University of Chicago u Ilinoisu (departman za slovenske jezike) – Balkan and South Slavic Conference on Linguistics, Literature and Folklore i na fakultetu Sveti Kliment Ohridski u Sofiji – Movement and Space in Slavic Languages, Literatures and Cultures.