Fakultet za crnogorski jezik i književnost počeo je s radom 8. septembra 2014. godine svečanom akademijom održanom u Kraljevskome pozorištu Zetski dom.FCJK postao je obrazovno-naučni centar i hram kulture i umjetnosti u Crnoj Gori. Fakultet je osnovan zbog potrebe za proučavanjem, očuvanjem i razvojem crnogorskog jezika i književnosti te obrazovanjem mladih ljudi čiji će rad nakon završetka studija biti presudan za crnogorsku državu i njen prosvjetno-pedagoški, naučno-istraživački, identitetski, kulturno-istorijski život. FCJK, pored stručnih kvalifikacija nastavnoga kadra, karakterišu i izvrsni prostorni i tehnički uslovi. Svaki kabinet uređen je po savremenim standardima i multimedijalno opremljen (projektori, stereo sistem i kompjuteri). Takođe, na FCJK postoji i računarska sala koja studentima služi za vannastavne aktivnosti. Brz protok interneta i besplatan WiFi umnogome olakšavaju ispunjavanje studentskih zadataka.

Fakultet se može pohvaliti bogatom bibliotekom koja pośeduje oko 10.000 naslova. Ova biblioteka je dijelom preuzeta iz Instituta za crnogorski jezik i književnost, ali je kasnije širila fond prvo velikom donacijom knjiga iz Vojne biblioteke, potom preko projekta HERIC, ali i ličnim donacijama i legatima.

S obzirom na to da od jeseni Fakultet počinje sa radom u novim prostorijama, u zgradi bivšeg Austrougarskog poslanstva, koje pośeduje veće prostorne kapacitete, biće obezbijeđeni još bolji uslovi za izvođenje nastave, ali i učenje i realizovanje vannastavnih aktivnosti.

Za studentski život moglo bi se reći da je više nego dinamičan. Na FCJK otvoren je studentski bioskop, pa studenti svake srijede imaju priliku gledati klasike svjetske kinematografije. Gostujuća predavanja renomiranih crnogorskih, pa i svjetskih intelektualaca organizuju se svakih petnaest dana.

FCJK može se pohvaliti međunarodnom saradnjom s univerzitetima u inostranstvu. Tako je prva generacija studenata našega fakulteta besplatno boravila dvije neđelje u Poljskoj na ljetnjoj školi. Kao plod dobrih odnosa s Univerzitetom u Śedlicama, studenti FCJK su tokom zimskog semestra imali priliku pohađati na Cetinju besplatni kurs poljskoga jezika koji su realizovali renomirani profesori s toga univerziteta. Osim toga, FCJK je dio Erazmus+ programa, ima potpisan sporazum o saradnji s nekoliko evropskih univerziteta, a značajno je pomenuti dugogodišnju uspješnu saradnju s Univerzitetom u Klagenfurtu na kojem je već nekoliko naših studenata završilo po jedan ili dva semestra.

Studentski parlament igra ključnu ulogu u uključivanju novih studenata u fakultetski život. FCJK preko Parlamenta podržava svoje studente u svim njihovim rekreativnim, dopunskim aktivnostima i kulturno-umjetničkim inicijativama. Organizuju se večeri poezije i studentske predstave u saradnji s Fakultetom dramskih umjetnosti.

Svake godine u okviru predmeta Crnogorska srednjovjekovna književnost za brucoše se organizuje jednodnevni izlet koji obuhvata obilazak Rijeke Crnojevića, Skadarskoga jezera, Virpazara, Murića, Ostrosa, Svača i Starog Bara. Studenti već tradicionalno organizovano pośećuju sajmove knjiga u Sarajevu i Beogradu.

Za više informacija o Fakultetu, studijskom programu, stečenim kvalifikacijama i nastavnom kadru preuzmite brošuru.

Kako se upisati…


Naš Fakultet upisuje 40 budžetskih studenata.

Dokumenta potrebna za upis:

1. Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole (I, II, III, IV)

2. Diploma o eksterno položenom maturskom/stručnom ispitu

3. Izvod iz matične knjige rođenih

4. Uvjerenje o državljanstvu

5. Fotokopija lične karte

6. Diploma „Luča“ ili ekvivalentna diploma

Za dodatne informacije
kontaktirajte nas na broj: 041.241.244