Svetlana Čabarkapa

Svetlana Čabarkapa (rođena Moštrokol) je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 1987. godine kao najbolji student Filozofskog fakulteta sa prosječnom ocjenom 9.66 na odsjeku – Srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti. Na Zagrebačkom sveučilištu apsolvirala je postdiplomski studije Povijest i teorija književnosti, a magistrirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na odsjeku Nauka o književnosti sa tezom Poetička načela romana „Uvod u drugi život“ Mirka Kovača.

Bavi se književnom kritikom i teorijom. Saradnik je časopisa Lingua Montenegrina, Quest, Vaspitanje i obrazovanje i listova Prosvjetni rad i Pobjeda u kojima objavljuje stručne i naučne radove. Kao književni kritičar učestvovala je u serijalu Crnogorska književnost Obrazovnog programa TV Crne Gore u emisijama o stvaralaštvu crnogorskih pisaca Aleksandra Lesa Ivanovića i Nikole Lopičića. Učesnik je naučnog skupa o Mihailu Laliću, Filozofski fakultet Nikšić, 2014.

Svetlana Čabarkapa je autor, recenzent, priređivač, urednik i lektor više od dvadeset čitanki, udžbenika, priručnika i školskih lektira za učenike osnovne i srednje škole u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica.

Autor je i naučne studije Poetička načela „Uvod u drugi život“ Mirka Kovača koju je objavio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica u ediciji Puls u kojoj se  publikuju naučna djela iz oblasti montenegristike

Bila je član Savjeta za opšte obrazovanje Vlade Crne Gore u prvom sazivu.