Ugovori o saradnji

Ugovor o saradnji sa Univerzitetom prirodnih i humanističkih nauka u Śedlicama 

Ugovor o saradnji sa Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Slavonski Brod

Ugovor o saradnji sa Univerzitetom u Kanzasu

Ugovor o saradnji sa Univerzitetom u Novom Pazaru (2015.)

Ugovor o saradnji sa fakultetom u Klagenfurtu

Ugovor o saradnji sa Institutom za jezik Univeziteta u Sarajevu

Ugovor o saradnji sa Univerzitetom u Novom Pazaru (2019.)

Ugovor o saradnji sa Fakultetom humanističkih i društvenih znanosti Univerziteta u Zagrebu