Upravni odbor

Upravni odbor Fakulteta čine:

  • Prof. dr Milenko A. Perović, predśednik
  • Mr Čedomir Drašković, član
  • Doc. dr Boban Batrićevuć, član
  • Milutin Mijović, član
  • Sofija Lopičić, član (student povjerenik)