Zbornici

size-zero-iv

Size zero/mala mjera IV

Radovi objavljeni u ovom zborniku predstav­ljeni su na međunarodnome naučnom skupu posvećenom poeziji koji je u organizaciji Instituta za crnogorski jezik i književnost i Crnogorske asocijacije za američke studije “dr Biljana Milatović” održan u Američ­kome uglu na Cetinju 13. decembra 2013. godine.

Zivot i dijelo Mihaila Lalica

Život i djelo Mihaila Lalića

Naučni skup Život i djelo Mihaila Lalića održan je povodom stogodišnjice Lalićeva rođenja u organizaciji Matice crnogorske i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost u Andrijevici 7. oktobra 2014. Zbornik sadrži 14 radova crnogorskih naučnika i publicista koji su Lalićevo djelo sagledali iz različitih aspekata – istoriografski, sociološki, kulturološki, filozofski, književnoistorijski i lingvistički.

Recepcija i novo citanje Njegoseva djela

Recepcija i novo čitanje Njegoševa djela

Međunarodni naučni simpozijum Recepcija i novo čitanje Njegoševa djela održan je povodom dvjestagodišnjice Njegoševa rođenja 19. oktobra 2013. godine u prostorijama Društva hrvatskih književnika u Zagrebu. Simpozijum je održan u organizaciji Hrvatsko-crnogorskog društva prijateljstva “Croatica – Montenegrina”, Matice hrvatske, Društva hrvatskih književnika i Instituta za crnogorski jezik i književnost. U zborniku je objavljeno dvadesetak radova uglednih naučnika iz Crne Gore, Hrvatske i Ukrajine.

Radoslav Rotkovic - Zivot i djelo

Život i djelo Radoslava Rotkovića

Međunarodni naučni simpozijum posvećen životu i djelu istaknutog naučnog poslenika i književnog stvaraoca Radoslava Rotkovića održan je 30. maja 2014. godine na Cetinju. Na skupu je učestvovalo dvadesetak uglednih naučnih radnika i kulturologa iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske.

Size Zero III

Size zero/mala mjera III

Dio radova objavljenih u ovom zborniku predstav­ljen je na naučnom skupu „Od margine do centra: feminizam, književnost, teorija“ koji je u Američ­kom uglu u Podgorici održan 17. novembra 2011. godine, u organizaciji Crnogorske asocijacije za američke studije i Američkog ugla. Osim radova predstavljenih na skupu, u zbornik su uvršteni i radovi koji su priređivačici ovoga izdanja poslati po pozivu

Radoje Radojevic zivot i djelo

Radoje Radojević – Život i djelo

Okrugli sto Radoje Radojević – Život i djelo odr­žan je 12. decembra 2012. povodom obilježavanja 90. godina rođenja Radoja Radojevića. Zbornik sadrži radove koji su izloženi na naučnom skupu, kao i priloge poput pisama Radoja Radojevića i tekstove značajnih crnogorskih kulturnih radnika.

Crnogorski jezik u javnoj upotrebi

Crnogorski jezik u javnoj upotrebi

Okrugli sto Crnogorski jezik u javnoj upotrebi održan je povodom Dana maternjeg jezika (21. februara) u Podgorici 2011. godine. Zbornik pod istim nazivom sadrži saopštenja koja se odnose na različite aspekte crnogorske jezičke problematike, a donosi i niz polemičkih tekstova objavljenih u crnogorskim pisanim medijima nakon održavanja okrugloga stola.

Size Zero II

 Size zero/mala mjera II

Zbornik radova Size zero/mala mjera II: Ženski lik u književnom tekstu objedinjava radove izložene na naučnome skupu Ženski lik u književnom tekstu održanom u Podgorici 2010. godine.

Izmedju dviju domovina

Između dviju domovina

Počasno izdanje, povodom sedamdesete godiš­njice života i četrdeset pete godišnjice naučnoga rada prof. dr sc. Milorada Nikčevića, nastalo je na podsticaj njegovih kolega, prijatelja, poštovalaca i saradnika iz Hrvatske i inostranstva. U zbornik je uvršteno 36 radova. Osim uvodnih, prigodnih priloga – pjesničkih i esejističkih – u kojima pre­vladava lični diskurs – zbornik ima pet cjelina. One obuhvataju radove koji su većinom podudar­ni s tematikom kojom se slavljenik bavio u svojoj naučnoj djelatnosti, a čine ih izbor iz bibliografi­je i biografija Milorada Nikčevića, članci koji se direktno odnose na njegov život i rad, članci iz književnosti, članci iz jezika te članci iz ostalih naučnih disciplina.